Att ha en jurist i sitt bolag ska vara en möjlighet för alla
Allt för många gånger får vi höra ”om vi bara hade anlitat er tidigare, så hade vi inte haft det här problemet”. Det är oerhört smickrande, men samtidigt önskar vi inget annat än att du som företagare kan fokusera på din verksamhet helt smärtfritt. Att ha en jurist i sitt bolag ska vara en möjlighet för alla. Därför har vi alltid en öppen dörr för nya kunder där vi erbjuder en kostnadsfri inledande rådgivning för att se vilka insatser vi kan bidra med. Vi arbetar med olika prismodeller beroende på kundens behov av juridiska tjänster. Ni ska känna er trygga när ni anlitar oss oavsett om vi arbetar löpande timtaxa eller med fast prissättning.

Förebyggande rådgivning
Kunde som inte tidigare anlitat jurister kan ha förutfattade meningar kring kostnader och tenderar att underskatta förebyggande juridisk rådgivning. Företagare som är proaktiva och konsekventa med att erhålla förebyggande juridisk rådgivning får hjälp med att identifiera problem innan de uppstår. Utan rätt juridisk kunskap, erfarenhet och fingertoppkänsla kan dina beslut som företagare få långtgående konsekvenser som blir svåra att kontrollera. Det är vanligt att vi erhåller kunder först när en tvist har konstaterats, ett beslut från en myndighet har meddelats, eller i samband med att ett avtalsförhållande har skurit sig. I många av dessa fall hade vi kunnat förhindra eller förmildra problemet genom tidiga juridiska insatser. Även om vi i många fall kan åstadkomma bra insatser eller rädda upp juridiska problem som är fullt utvecklade så är påfrestningen stor för dig som företagare, vilket skadar verksamheten och dig som företagsledare.

Hur kan jag som företagare vara proaktiv?
Du som företagare kan vara proaktiv genom följande åtgärder:

1. Kartlägg och sammanställ dina affärsjuridiska förpliktelser i form av muntliga och skriftliga avtal.
2. Identifiera om det saknas skriftliga juridiska handlingar eller bilagor som reglerar ett visst affärsförhållande.
3. Uppskatta det affärsmässiga värdet av samtliga affärsförhållanden samt om de är långsiktiga eller kortsiktiga.
4. Värdera om avtalshandlingarna i dagens skick är hållbara utifrån erat affärsförhållande och eventuella händelser.
5. Analysera om handlingarna är hållbara utifrån det ni har avtalat och gällande lagstiftningar.
6. Skapa en åtgärdsplan för respektive handling och verkställ dina åtgärder.

Låter detta svårt? – Därför ska ni anlita George Juristbyrå
Vi vet att det är svårt att analysera avtalshandlingar, ägandestruktur och övriga affärsjuridiska förhållanden, särskilt om man inte besitter den juridiska kompetensen och konsten att ställa rätt frågor. Det är dessutom ännu svårare att analysera sitt egna företag där du som företagare lätt kan bli ”hemmablind”. Vi på George Juristbyrå genomför så kallade juridiska besiktningar med kritiska ögon för att identifiera potentiella juridiska problem som vi graderar och diskuterar med dig som företagare. Vi finns nära tillhands och blir ett stöd för dig i din verksamhet där vi planerar åtgärder tillsammans med er. Vi föreslår förbättringar och vi väger för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt utifrån er särskilda juridiska besiktning. Hos oss får du en tydlig åtgärdsplan för ditt företag där vi utbildar och hjälper dig att navigera i relevanta rättsområden.