Djur

Juridik och levande djur

Att vara djurägare är för många en livsstil. Vi ser ofta våra djur som familjemedlemmar eftersom vi genom åren har utvecklat ett starkt band på olika sätt.
Men i juridikens mening, betraktas levande djur som kapitalvaror, precis som en mobiltelefon eller ett fordon.
Vilket innebär ett stort ansvar för alla djurägare.
Skillnaden mellan djur och andra kapitalvaror är stora eftersom ett djur konstant förändras på in- och utsidan av olika anledningar, vilket kan föranleda komplikationer mellan köpare och säljare.

  • Planera och hantera köp-, försäljnings- eller hyresfrågor

  • Ge rådgivning utifrån varje specifik situation och lagstiftning.

  • Upprätta eller granska avtalshandlingar och tillhörande bilagor

  • Genomföra en inledande bedömning inför eventuell tvist.

  • Agera som ombud och rådgivare vid uppkommen tvist.

  •  Upprätta avtal om samägande eller foderavtal.

Köplagen/Konsumentköplagen

Vi har kompetensen

Djur kan inneha fel i sin anatomi som inte är synliga, eller beteendestörningar som visar sig först efter köpet, Av denna anledning uppkommer flertal tvister varje år mellan köpare och säljare som kan härledas till just utformningen av köpeavtalet och bristande underlag mellan parterna, men också tolkningen och tillämpningen av Köplagen eller Konsumentköplagen.

Vi har under många år bistått såväl hästägare som hundägare med olika former av avtal eller vid tvister som är relaterade till levande djur. Utöver detta har vi även föreläst på stora mässor, tävlingar och företagsevent inom hästjuridik relaterat till just köp och försäljning samt tvister.
Under innehavstiden kan det vara viktigt att träffa hyresavtal för stallplats, avtal om samägande eller foderavtal.
Vid en eventuell försäljning aktualiseras också många frågor.