Att ha en jurist i sitt bolag ska vara en möjlighet för alla med vår unika tjänst

I händelse av oförutsedda händelser, avtalshandlingar som behöver skrivas, eller vid tvist, är vi snabbt redo att bistå dig och ditt företag på bästa sätt.

Spetskompetens

Vi finns nära tillhands och blir ett stöd för dig i din verksamhet. Vi besiktigar ditt bolag, vi föreslår förbättringar och vi väger för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt. Hos oss får du en tydlig åtgärdsplan för ditt företag där vi utbildar och hjälper dig att navigera i relevanta rättsområden.

Bolagsjurist

Möjligheten finns att teckna juridik i abonnemangsform, där vi i praktiken blir er bolagsjurist. Lika självklart som att försäkra sitt hem och sina ägodelar ska det vara att skydda sitt företag mot oväntade och många gånger höga juridiska kostnader.

Juridiska Tjänster

Vår kommunikation med kunden ska vara enkel. Därför arbetar vi med olika prismodeller beroende på kundens behov av juridiska tjänster. Ni ska känna er trygga när ni anlitar oss oavsett om vi arbetar löpande eller med fast prissättning.

Behöver du juridisk rådgivning

Våra Expertområden

Vi värdesätter era framgångar, underlättar processer och tar hand om juridiska motgångar, för att ni ska kunna fokusera på er vardag. Tillgång till juridisk kompetens är värdefullt och den möjligheten vill vi ge alla företag och privatpersoner.

Kontakta oss

Privaterson

När du söker vår hjälp i egenskap av privatperson erbjuder vi kostnadsfri inledande rådgivning gällande din frågeställning.

Företag

Vi finns nära tillhands och blir ett stöd för dig i din verksamhet. Vi besiktigar ditt bolag, vi föreslår förbättringar och vi väger för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt

Idrott

Vi hjälper er med:
Avtalsgranskning, förhandling och rådgivning avseende olika kontraktstyper och regelverk.
Upprättande av avtal. Sponsoravtal och management. 

Djur

Vi har under många år bistått såväl hästägare som hundägare med olika former av avtal eller vid tvister som är relaterade till levande djur. Utöver detta har vi även föreläst på stora mässor, tävlingar och företagsevent

Hur ser din familjebild ut?

Juridik för privatpersoner

När du söker vår hjälp i egenskap av privatperson erbjuder vi kostnadsfri inledande rådgivning gällande din frågeställning. I dialog med dig kartlägger vi dina önskemål, går igenom dina alternativ och diskuterar vilka avvägningar som behöver göras.

Väntar ni barn? Ska ni köpa bostad? Har ni gemensamma barn eller barn från tidigare förhållande? Är ni sambor eller har ni gift er?

Oavsett hur din familjebild kan tänkas se ut, så är det viktigt att utreda hur din specifika familjesituation påverkas rent juridiskt. Vi på George Juristbyrå har erfarenhet av att träffa människor i livets alla skeden och vill därför belysa vikten av att upprätta juridiska handlingar utifrån respektive familjesituation.
Anlita oss, vi har bred juridisk kompetens.

 • Samboavtal.

 • Testamente

 • Teckna livförsäkringar

 • Äktenskapsförord

 • Avtalsskrivning

 • Tvistlösningar

 • Gåvobrev

 • Fullmakter

Juridiska tjänster vid

Tvistemål

På George Juristbyrå arbetar vi förebyggande för att du som privatperson eller företagare inte ska hamna i tvist, men när två parter inte kommer överens, finns vi där för att hjälpa dig att lösa dina problem. Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för tvisten så att du som kund kan fokusera på ditt dagliga liv som privatperson eller företagare.
Vid uppkommen tvist finns det många komplicerade regler som du förväntas förhålla dig till beroende på vilken typ av tvist som har uppkommit. Reglerna kan vara kopplade till en särskild lagstiftning, till dig som part, eller det särskilda föremålet för tvisten, vilket är avgörande för vilken dömande instans som ska behandla frågan.

 • Genomföra en inledande bedömning eller rättsutredning inför eventuell tvist.

 • Agera rådgivare i förhållande till dina rättigheter och skyldigheter.

 • Förhandla med motparten utanför domstol.

 • Rikta krav mot din motpart eller att bestrida krav som du har fått riktade mot dig.

 • Upprätta handlingar och agera ombud vid domstolsförhandlingar.

 • Tveka inte över at kontakta oss för att få veta om vi kan hjälpa dig med just din tvist.

Vi erbjuder

Föreläsningar/ Utbildningar

Vi erbjuder dig som arbetsgivare och personalen en möjlighet att erhålla juridisk rådgivning under arbetstid för att underlätta vardagen och familjelivet. Vi kartlägger behovet hos samtliga och planerar in upplägget tillsammans med er.

 • Föreläsningar

 • Workshops

 • Utbildningar

 • Vi anpassar oss efter ert behov

 • Både dag/kvällstid

 • Kartlägger behov

Det är tryggt att anlita oss

Vi är din personliga jurist

Vi värdesätter era framgångar, underlättar processer och tar hand om juridiska motgångar, för att ni ska kunna fokusera på er vardag. Tillgång till juridisk kompetens är värdefullt och den möjligheten vill vi ge alla.

Som företagare behöver du juridiska tjänster i dina relationer med såväl anställda som myndigheter och kunder.

Som privatperson kan du behöva juridisk rådgivning i dina relationer med både medmänniskor/näringsidkare

Vårt arbete karakteriseras av vår professionella och personliga relation med kunderna.

Kontakta oss för juridiska tjänster

Vi erbjuder proaktiv rådgivning och ett troget engagemang när du behöver oss, med väsentlig kompetens för ditt ärende.

Telefonnummer

0760-222124

Kontor

George Juristbyrå AB
Brunnsgatan 2
553 17 Jönköping

Juristbyrå med huvudkontor i Jönköping

Tillgång till juridisk kompetens är värdefullt
och den möjligheten vill vi ge alla företag och
privatpersoner..