Hur ser din familjebild ut?

Juridik för privatpersoner

Väntar ni barn? Ska ni köpa bostad? Har ni gemensamma barn eller barn från tidigare förhållande? Är ni sambor eller har ni gift er?

Oavsett hur din familjebild kan tänkas se ut, så är det viktigt att utreda hur din specifika familjesituation påverkas rent juridiskt.
Vi på George Juristbyrå har erfarenhet av att träffa människor i livets alla skeden och vill därför belysa vikten av att upprätta juridiska handlingar utifrån respektive familjesituation.

  • Samboavtal.

  • Testamente för att reglera arvsfrågor eller ”rätten att bo kvar” 

  • Teckna livförsäkringar

  • Äktenskapsförord

  • Avtalsskrivning

  • Tvistlösningar

Vi har Fasta Priser på

Juridiska tjänster

När du söker vår hjälp i egenskap av privatperson erbjuder vi kostnadsfri inledande rådgivning gällande din frågeställning.

I dialog med dig kartlägger vi dina önskemål, går igenom dina alternativ och diskuterar vilka avvägningar som behöver göras.

Oavsett om du behöver hjälp med ett avtal, med en tvist eller med ett testamente ska du veta vad du köper och vad det kostar.

Historiskt sett har juridiska tjänster varit kostsamma och för många därmed otillgängliga. Vi erbjuder därmed en modern juridisk tjänst anpassad efter varje kunds unika behov. Hos oss får du en förutsebar och lätthanterlig tjänst, där du på förhand har möjlighet att uppskatta dina juridiska kostnader.

Läs om olika juridiska ärenden i olika familjekonstellationer

Oavsett hur din familjebild kan tänkas se ut, så är det viktigt att utreda hur din specifika familjesituation påverkas rent juridiskt. Vi på George Juristbyrå har erfarenhet av att träffa människor i livets alla skeden och vill därför belysa vikten av att upprätta juridiska handlingar utifrån respektive familjesituation.