Hur ser ditt familjefoto ut?

Väntar ni barn? Ska ni köpa bostad? Har ni gemensamma barn eller barn från tidigare förhållande? Är ni sambor eller har ni gift er?

Oavsett hur ditt familjefoto kan tänkas se ut, så är det viktigt att utreda hur din specifika familjesituation påverkas rent juridiskt. Vi på George Juristbyrå har erfarenhet av att träffa människor i livets alla skeden och vill därför belysa vikten av att upprätta juridiska handlingar utifrån respektive familjesituation. Därför har vi valt att lista några exempel i generell kontext som kan kräva juridisk rådgivning och upprättande av juridiska handlingar. Vi har även sammanfattat nedanstående exempel utifrån frågor som vi ofta får, för att dela med oss av vår kunskap. Samtidigt vill vi betona vikten av juridisk rådgivning och en närmare utredning av varje nedanstående exempel:

Vi lever i ett parförhållande men endast en av oss äger bostaden
– Samboavtal.
– Testamente för att reglera arvsfrågor eller ”rätten att bo kvar” för den efterlevande sambon, eftersom sambor inte ärver varandra.
– Eventuellt överväga att teckna livförsäkringar beroende på era förutsättningar.

Vi lever i ett parförhållande och har köpt gemensam bostad med olika insatser
– Samboavtal och skuldebrev för att reglera era insatser
– Testamente för att reglera era respektive arv eftersom sambor inte ärver varandra.
– Eventuellt överväga att teckna livförsäkringar beroende på era förutsättningar.

Vi är gifta och har gemensamma barn
– Makar ärver varandra, men vi rekommenderar ändå att ni upprättar testamente för att reglera särskilda villkor i samband med arv, som exempelvis enskild egendom.
– Äktenskapsförord för att reglera om ni vill att era respektive tillgångar inte ska ingå i en bodelning.
– Eventuellt överväga att teckna livförsäkringar beroende på era förutsättningar.

Vi är gifta och har gemensamma barn, samt barn från tidigare förhållanden (så kallade ”särkullbarn”)
– För makar med barn från tidigare förhållanden är det viktigt att upprätta testamente eftersom särkullbarn har rätt att begära ut sitt arv direkt vid sin förälders död.
– Äktenskapsförord för att reglera om ni vill att era respektive tillgångar inte ska ingå i en bodelning.
– För makar med barn från tidigare förhållanden kan livförsäkringar vara ett viktigt komplement till juridiken.

Kontakta oss för att boka en kostnadsfri inledande juridisk rådgivning, så hjälper dig att upprätta dina handlingar.