Juridik

Tvistemål

På George Juristbyrå arbetar vi förebyggande för att du som privatperson eller företagare inte ska hamna i tvist, men när två parter inte kommer överens, finns vi där för att hjälpa dig att lösa dina problem. Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för tvisten så att du som kund kan fokusera på ditt dagliga liv som privatperson eller företagare.

Vid uppkommen tvist finns det många komplicerade regler som du förväntas förhålla dig till beroende på vilken typ av tvist som har uppkommit. Reglerna kan vara kopplade till en särskild lagstiftning, till dig som part, eller det särskilda föremålet för tvisten, vilket är avgörande för vilken dömande instans som ska behandla frågan.

Om tvisten hanteras rätt från början kan vi identifiera dina rättigheter och skyldigheter för att lösa tvisten snabbare, och därmed se till att du kan återgå till din normala vardag.

  • Genomföra en inledande bedömning eller rättsutredning inför eventuell tvist.

  • Agera rådgivare i förhållande till dina rättigheter och skyldigheter.

  • Förhandla med motparten utanför domstol.

  • Rikta krav mot din motpart eller att bestrida krav som du har fått riktade mot dig.

  • Upprätta handlingar och agera ombud vid domstolsförhandlingar.

  • Tveka inte över at kontakta oss för att få veta om vi kan hjälpa dig med just din tvist.