Idén om George Juristbyrå växte fram och förverkligades tack vare efterfrågan och ett starkt engagemang från våra kunder som vi haft möjlighet att arbeta med under många år. Vårt arbete karakteriseras av vår professionella och personliga relation med kunderna, proaktiv rådgivning och ett troget engagemang när du behöver oss, med väsentlig kompetens för den specifika frågan.

Vi värdesätter era framgångar, underlättar processer och tar hand om juridiska motgångar, för att ni ska kunna fokusera på er vardag. Tillgång till juridisk kompetens är värdefullt och den möjligheten vill vi ge alla företag och privatpersoner.

Som företagare behöver du juridiska tjänster i dina relationer med såväl anställda som myndigheter och kunder. Som privatperson kan du behöva juridisk rådgivning i dina relationer med både medmänniskor och näringsidkare. Vi har samlat de kunskaper som vi anser är grundläggande för dig som företagare liksom för dig som privatperson.

George Jansizian
Jurist (LL.M)