Juridik för företagare

Vi finns nära tillhands och blir ett stöd för dig i din verksamhet. Vi besiktigar ditt bolag, vi föreslår förbättringar och vi väger för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt. Hos oss får du en tydlig åtgärdsplan för ditt företag där vi utbildar och hjälper dig att navigera i relevanta rättsområden.

I händelse av en tvist är vi snabbt redo att bistå dig och ditt företag på bästa sätt.

Vår kommunikation med kunden ska vara enkel. Därför arbetar vi med olika prismodeller beroende på kundens behov av juridiska tjänster. Ni ska känna er trygga när ni anlitar oss oavsett om vi arbetar löpande eller med fast prissättning.

Bland annat finns möjligheten att teckna juridik i abonnemangsform, där vi i praktiken blir er bolagsjurist. Lika självklart som att försäkra sitt hem och sina ägodelar ska det vara att skydda sitt företag mot oväntade och många gånger höga juridiska kostnader.

Att ha en jurist i sitt bolag ska vara en möjlighet för alla.

Genom ett nära och kontinuerligt samarbete hjälper vi dig att arbeta förebyggande för att därigenom minska risken för framtida konflikter.