Att ha en jurist i sitt bolag ska vara en möjlighet för alla.

I händelse av en tvist är vi snabbt redo att bistå dig och ditt företag på bästa sätt.
Genom ett nära och kontinuerligt samarbete hjälper vi dig att arbeta förebyggande för att därigenom minska risken för framtida konflikter.

Tydlig Åtgärdsplan

Vi finns nära tillhands och blir ett stöd för dig i din verksamhet. Vi besiktigar ditt bolag, vi föreslår förbättringar och vi väger för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt. Hos oss får du en tydlig åtgärdsplan för ditt företag där vi utbildar och hjälper dig att navigera i relevanta rättsområden.

Bolagsjurist

Möjligheten finns att teckna juridik i abonnemangsform, där vi i praktiken blir er bolagsjurist. Lika självklart som att försäkra sitt hem och sina ägodelar ska det vara att skydda sitt företag mot oväntade och många gånger höga juridiska kostnader.

Juridiska Tjänster

Vår kommunikation med kunden ska vara enkel. Därför arbetar vi med olika prismodeller beroende på kundens behov av juridiska tjänster. Ni ska känna er trygga när ni anlitar oss oavsett om vi arbetar löpande eller med fast prissättning.